DPO2250/2005
ID intern unic:  289903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2250
din  04.03.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de ofiţeri
din trupele de grăniceri
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 147
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în asigurarea pazei frontierei de stat, contribuţie la consolidarea trupelor de grăniceri şi îndeplinirea ireproşabilă a datoriei ostăşeşti, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa I
domnului Alexandru NICHIFOROV   - colonel;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa II
domnului Mihail BULAT                     - locotenent-colonel
domnului Vitalie FORTUNA               - maior
domnului Vladimir GAVRILIUC         - locotenent-colonel
domului Andrei GORI                         - maior
domnului Sveatoslav IDJILOV            - locotenent-colonel
domnului Ion PÎNTEA                        - maior;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
domnului Anatoli CARAULAN           - căpitan
domnului Gheorghe PASCAL             - locotenent-major
domnului Mihail SLIVINSCHI            - căpitan.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 4 martie 2005.
Nr. 2250-III.