DPO2256/2005
ID intern unic:  289908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2256
din  09.03.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
 domnului Zdenek ZBYTEK
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 148
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor moldo-cehe, pentru contribuţie substanţială la realizarea de proiecte investiţionale în Republica Moldova şi activitate de binefacere şi sponsorizare intensă, domnului Zdenek ZBYTEK, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni "Ceska Vychodni", i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 9 martie 2005.
Nr. 2256-III.