DPO2257/2005
ID intern unic:  289909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2257
din  09.03.2005
privind conferirea de distincţii de stat unor
 oameni de cultură şi artă
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 149
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, înaltă măiestrie profesională şi contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi morale, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului                             - director artistic şi dirijor al
Ştefan CARANFIL               Corului Popular "Semănătorul" din satul
                                             Bieşti, raionul Orhei;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei                             - actriţă la Teatrul Naţional de
Eufrosinia CAPMARI           Stat "Vasile Alecsandri" din municipiul Bălţi
doamnei                             - fostă actriţă la Teatrul
Ecaterina GHEJENCO         Republican de Păpuşi "Licurici".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 9 martie 2005.
Nr. 2257-III.