DPO226/2005
ID intern unic:  289915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 226
din  22.09.2005
privind numirea doamnei Liliana CATAN
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 30.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 129     art Nr : 625
În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Liliana CATAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 22 septembrie 2005.
Nr. 226-IV.