DPO2265/2005
ID intern unic:  289921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2265
din  12.03.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Vadim MIŞIN
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele supreme de stat, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova şi activitate obştească intensă, domnului Vadim MIŞIN i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 12 martie 2005.
Nr. 2265-III.