DPO2266/2005
ID intern unic:  289922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2266
din  15.03.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Valentin GOGA
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 158
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea artei naţionale, contribuţie la pregătirea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Valentin GOGA, director general al Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat "Moldova-Concert", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 15 martie 2005.
Nr. 2266-III.