DPO2274/2005
ID intern unic:  289933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2274
din  19.03.2005
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 174
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la renaşterea valorilor morale şi spirituale, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
protoiereului
Teodor ROŞCA          - duhovnic la Mănăstirea "Sfîntul Mare Muceniuc
                                      Teodor Tiron", municipiul Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
protoiereului
Ioan PLĂMĂDEALĂ  - paroh al Bisericii "Schimbarea la faţă a Domnului
                                      nostru Iisus Hristos", municipiul Chişinău.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                             Vladimir VORONIN

Chişinău, 19 martie 2005.
Nr. 2274-III.