DPO2275/2005
ID intern unic:  289934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2275
din  20.03.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Ludmila LAŞCIONOVA
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 175
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale şi morale şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, doamnei Ludmila LAŞCIONOVA, preşedinte al Cîrmuirii Comunităţii Ruse din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 20 martie 2005.
Nr. 2275-III.