DPO2276/2005
ID intern unic:  289935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2276
din  22.03.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Iurie STOICOV
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 176
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Iurie STOICOV i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 martie 2005.
Nr. 2276-III.