DPO2280/2005
ID intern unic:  289942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2280
din  23.03.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai organelor afacerilor interne şi securităţii de stat
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 180
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în combaterea criminalităţii, contribuţie substanţială la asigurarea securităţii naţionale şi îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa I
domnului Vladimir BOTNARI       - colonel de poliţie
domnului Valentin DEDIU             - colonel
domnului Valeriu PRUDNICOV    - colonel de poliţie
domnului Victor UŢA                    - colonel de poliţie;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa II
domnului Anatol GOZUN              - colonel
domnului Dumitru OPREA             - colonel;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
domnului Sergiu DRUŢĂ               - maior;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion BOTGROS               - colonel de poliţie;
Medalia "Meritul Militar"
doamnei Liuba ARMAŞ                 - maior
domnului Eugeniu AXENTIEV       - colonel de poliţie
domnului Vasile CEBOTAREAN   - locotenent-colonel
domnului Ghenadie COSOVAN     - colonel de poliţie
domnului Evgheni CURACOV        - locotenent-colonel
domnului Alexandru DULGHER     - locotenent-colonel
domnului Gheorghe LISNIC           - locotenent-colonel de poliţie
domnului Dumitru RUSU                - locotenent-colonel de poliţie
domnului Vasile SCALEŢCHI        - locotenent-colonel
domnului Valentin ZUBIC               - colonel de poliţie.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 23 martie 2005.
Nr. 2280-III.