DPO2284/2005
ID intern unic:  289946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2284
din  25.03.2005
privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 184
În temeiul art. 88 lit. h) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnului Vasile CHERDIVARĂ şi doamnelor Tamara CHIŞCĂ-DONEVA şi Eugenia FISTICAN, judecători la Curtea Supremă de Justiţie, li se conferă gradul superior de calificare a judecătorului.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

Chişinău, 25 martie 2005.
Nr. 2284-III.