DPO2285/2005
ID intern unic:  289947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2285
din  28.03.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Iacov COPANSCHI
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 185
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Iacov COPANSCHI, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Interetnice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

Chişinău, 28 martie 2005.
Nr. 2285-III.