DPO2295/2005
ID intern unic:  289959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2295
din  06.04.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
 domnului Gheorghe IVANOV
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 215
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei naţionale, contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi activitate concertistică prodigioasă, domnului Gheorghe IVANOV, conducător artistic al Ansamblului de Muzică şi Dansuri "Veselia", municipiul Chişinău, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 6 aprilie 2005.
Nr. 2295-III.