DPO233/2005
ID intern unic:  289974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 233
din  30.09.2005
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
de la Universitatea de Stat din Tiraspol
Publicat : 07.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 633
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Laurenţiu CALMUŢCHI   - prorector;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vasile PANICO     - decan;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Andrei HARITON   - profesor universitar.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 septembrie 2005.
Nr. 233-IV.