DPO234/2005
ID intern unic:  289979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 234
din  05.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice de la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 636
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei medicale, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică şi metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
"Ordinul Republicii" următorilor:
ANESTIADI Vasile      - profesor universitar
GHIDIRIM Gheorghe   - şef de catedră;
"Ordinul de Onoare" următorilor:
PROCOPIŞIN Vasile   - decan
ŢÎBÎRNĂ Constantin    - profesor universitar;
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
GUDUMAC Valentin   - profesor universitar
PLUGARU Ştefan        - şef de catedră;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
EFANOVA Chira         - conferenţiar universitar
GODOROJA Pavel       - şef de catedră
IUZEFOVICI Tamara   - conferenţiar universitar
NISTREANU Anatolie  - şef de catedră
VINCENCO Galina      - conferenţiar universitar
VOVC Victor                - şef de catedră;
Medalia "Nicolae Testemiţanu" următorilor:
CHICU Valeriu              - conferenţiar universitar
DIUG Eugen                  - şef de catedră
EŞANU Nicolae            - şef de catedră
GROPPA Stanislav        - şef de catedră
GUŢAN Arsenie            - profesor universitar
HOTINEANU Vladimir  - şef de catedră
MOLDOVANU Ion       - şef de catedră
REVENCO Valeriu        - şef de catedră;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
LUPU Larisa                  - şef de catedră
RUSU Galina                  - şef de catedră
VÎNTU Ana                   - conferenţiar universitar.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 octombrie 2005.
Nr. 234-IV.