DPO235/2005
ID intern unic:  289981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 235
din  05.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 637
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
BIVOL Visarion     - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol
COCIU Maria    - profesor la Şcoala Profesională din oraşul Ştefan Vodă;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
IVANOV Ion     - specialist principal în Direcţia Generală Învăţămînt,
        Tineret şi Sport a raionului Cahul
TOPAL Varvara     - director al Şcolii Medii nr. 3 din satul Congaz, Găgăuzia;
Medalia "Mihai Eminescu" următorilor:
HARCONIŢA Elena   - director al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
        "Alecu Russo" din Bălţi
MARGINE Eugeniu   - director adjunct al Liceului Teoretic "Hyperion"
        din oraşul Anenii Noi
TOPCIU Maria     - profesor la Liceul Teoretic din satul Tomai, Găgăuzia.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 octombrie 2005.
Nr. 235-IV.