DPO236/2005
ID intern unic:  289983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 236
din  05.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor STARODUB
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 638
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Victor STARODUB, prorector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 octombrie 2005.
Nr. 236-IV.