DPO238/2005
ID intern unic:  289987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 238
din  06.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 640
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii şi ştiinţei medicale şi pentru contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 octombrie 2005.
Nr. 238-IV.