DPO239/1996
ID intern unic:  289988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 239
din  24.08.1996
cu privire la numirea în funcţia de judecători şi vicepreşedinţi
ai Curţii de Apel
Publicat : 12.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 059     Promulgat : 24.08.1996
    În temeiul articolului  116  alineatele (2) şi (4)  din  Constituţia Republicii  Moldova, articolului 16 din Legea cu privire la  organizarea judecătorească,  articolului 7 alineatul (2) şi articolului 11 alineatul (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se numesc, prin transfer:
    MÎRZAC Gheorghe         - judecător şi vicepreşedinte al Curţii de Apel
    POALELUNGI Mihail       - judecător şi vicepreşedinte al Curţii de Apel
    ALEXANDROV Boris      - judecător al Curţii de Apel
    BOGOROŞ Valeriu         - judecător al Curţii de Apel
    BRENICI Alexandru       - judecător al Curţii de Apel
    COROLEVSCHI Ion       - judecător al Curţii de Apel
    DOAGĂ Valeriu           - judecător al Curţii de Apel
    DONEVA Tamara           - judecător al Curţii de Apel
    GORUN Gheorghe          - judecător al Curţii de Apel
    GURSCHI Constantin      - judecător al Curţii de Apel
    HARGHEL Andrei          - judecător al Curţii de Apel
    LEANCA Mihail           - judecător al Curţii de Apel
    MELINTEANU Iurie        - judecător al Curţii de Apel
    MICU Tudor              - judecător al Curţii de Apel
    NAMATOVA Claudia      - judecător al Curţii de Apel
    OPREA Iuliana           - judecător al Curţii de Apel
    POPOVICI Tudor          - judecător al Curţii de Apel
    RĂDUCANU Tatiana        - judecător al Curţii de Apel
    ROTARCIUC Dina          - judecător al Curţii pe Apel
    TALAI Dumitru           - judecător al Curţii de Apel
    VUCOTICI Eugenia        - judecător al Curţii de Apel.
    Pînă la crearea  Curţii de Apel judecătorii sus-numiţi vor  continua să-şi exercite atribuţiile funcţionale în judecătoriile respective.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea SNEGUR
    Chişinău, 24 august 1996.
    Nr. 239.