DPO239/2005
ID intern unic:  289990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 239
din  06.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici"
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 641
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, merite în dezvoltarea artei teatrale şi contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi morale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasile BÎRNĂ     - director adjunct;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Anastasia GROZAV   - şef de secţie;
Medalia "Mihai Eminescu"
domnului Titus JUCOV     - director artistic.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 octombrie 2005.
Nr. 239-IV.