DPO240/1996
ID intern unic:  289994
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 240
din  24.08.1996
cu privire la numirea în funcţia de judecători şi vicepreşedinţi
ai tribunalului Chişinău
Publicat : 12.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 059     Promulgat : 24.08.1996
    În temeiul articolului  116  alineatele (2) şi (4)  din  Constituţia Republicii  Moldova, articolului 16 din Legea cu privire la  organizarea judecătorească,  articolului 7 alineatul (2) şi articolului 11 alineatul (1) din Legea cu privire la  statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se numesc, prin fransfer:
    CERGA Ion           - judecător şi vicepreşedinte al tribunalului Chişinău
    VASCAN Nina         - judecător şi vicepreşedinte al tribunalului Chişinău
    ADAM Olga           - judecător în tribunalul Chişinău
    BEJAN Andrei        - judecător în tribunalul Chişinău
    BÎRCA Boris         - judecător în tribunalul Chişinău
    BOSÎI Ion             - judecător în tribunalul Chişinău
    BUDĂI Nelea         - judecător în tribunalul Chişinău
    BURUIAN Mihai       - judecător în tribunalul Chişinău
    CERNAT Nina         - judecător în tribunalul Chişinău
   CIBOTARI Nicolae    - judecător în tribunalul Chişinău
    CIURSIN Nicolae     - judecător în tribunalul Chişinău
    CLEVADÎ Valentina   - judecător în tribunalul Chişinău
    CONOVALI Eugenia    - judecător în tribunalul Chişinău
    DOGA Anatol         - judecător în tribunalul Chişinău
    FISTICAN Eugenia    - judecător în tribunalul Chişinău
    FURDUI Sergiu       - judecător în tribunalul Chişinău
    GURANDA Alexandru   - judecător în tribunalul Chişinău
    GURIN Vasile        - judecător în tribunalul Chişinău
    LAZARI Tudor        - judecător în tribunalul Chişinău
    PALII Ludmila       - judecător în tribunalul Chişinău
    SÎRCU Iulia           - judecător în tribunalul Chişinău
    STRATAN Gheorghe    - judecător în tribunalul Chişinău
    ŞPAC Alexandru      - judecător în tribunalul Chişinău
    VOLOŞCIUC Mihail    - judecător în tribunalul Chişinău.
    Pînă la crearea  tribunalului  Chişinău judecătorii  sus-numiţi  vor continua   să-şi  exercite  atribuţiile  funcţionale  în   judecătoriile respective.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea SNEGUR
    
    Chişinău, 24 august 1996.
    Nr. 240.