DPO240/2005
ID intern unic:  289996
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 240
din  07.10.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Evgheni EKOV
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139     art Nr : 651
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-bulgare, domnului Evgheni EKOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE      
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 octombrie 2005.
Nr. 240-IV.