DPO246/2005
ID intern unic:  290015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 246
din  07.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnilor Vasile CHIRICĂ şi Veaceslav MANOLACHI
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 643
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în edificarea blocului de studii şi a complexului sportiv ale Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport şi contribuţie la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, se conferă Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Vasile CHIRICĂ     - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Glorinal",
    municipiul Chişinău
Veaceslav MANOLACHI   - rector al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 octombrie 2005.
Nr. 246-IV.