DPO249/2001
ID intern unic:  290021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 249
din  08.10.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 12.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 124     art Nr : 886
În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, al art.7 alin.(1) şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
CHIRCU Natalia   - la Judecătoria de sector Hînceşti
IORDAN Iurie      - la Judecătoria de sector Hînceşti
TOMA Nadejda   - la Judecătoria de sector Ialoveni.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 8 octombrie 2001.
Nr. 249-III.