DPO250/2005
ID intern unic:  290028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 250
din  11.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iurie ZGODOV
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139-141     art Nr : 657
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în sporirea eficienţei producţiei, contribuţie substanţială la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice moldo-ruse şi activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, domnului Iurie ZGODOV, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni "Nistru-Lada", Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 octombrie 2005.
Nr. 260-IV.