DPO258/2001
ID intern unic:  290052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 258
din  12.10.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 19.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 128     art Nr : 921     Promulgat : 12.10.2001
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de
judecător, următorii:
CERNAT Nina   - la Curtea de Apel
PANOV Ana   - la Tribunalul municipiului Chişinău
PANOV Dionis   - la Tribunalul municipiului Chişinău
TRACIUC Nina   - la Tribunalul municipiului Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 12 octombrie 2001.
Nr. 258-III.