DPO258/2005
ID intern unic:  290053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 258
din  18.10.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului
Fiodor SCRIPCENCO
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139     art Nr : 664
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea şahului, contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-didactică şi organizatorică prodigioasă, domnului Fiodor SCRIPCENCO, secretar general al Federaţiei de Şah a Republicii Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 18 octombrie 2005.
Nr. 258-IV.