DPO259/2001
ID intern unic:  290056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 259
din  12.10.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 19.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 128     art Nr : 922     Promulgat : 12.10.2001
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
ANDREŞCOVA Tatiana
CERNAT Nina
COBLIUC Gheorghe
DUCA Tatiana
GLIGOR Elena
GRIB Vasile
NEGRU Alexandru
NICOLAEV Mihail
SCUTELNIC Gheorghe
SECRIERU Ion
URSU Gheorghe.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 12 octombrie 2001.
Nr. 259-III.