DPO259/2005
ID intern unic:  290057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 259
din  18.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Victor ŢVIRCUN
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139     art Nr : 665
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, domnului Victor ŢVIRCUN, ministru al educaţiei, tineretului şi sportului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 18 octombrie 2005.
Nr. 259-IV.