DPO261/2005
ID intern unic:  290066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 261
din  19.10.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Kishichiro AMAE
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 676
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-japoneze, domnului Kishichiro AMAE, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

Chişinău, 19 octombrie 2005.
Nr. 261-IV.