DPO264/2001
ID intern unic:  290074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 264
din  18.10.2001
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 19.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 128     art Nr : 924
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
    "Ordinul Republicii"
    domnului Andrei TIMUŞ    - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filosofie,
                                             Sociologie şi Drept;
    Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Efim LEVIT         - cercetător ştiinţific superior la Institutul de Literatură
                                             şi Folclor;
    Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Ernest
    ARUŞANOV                     - şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Chişinău, 18 octombrie 2001.
    Nr. 264-III.