DPO265/2005
ID intern unic:  290078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 265
din  20.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de feroviari
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 679
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie la construcţia şi darea în exploatare a tronsonului de cale ferată Revaca-Căinari, merite în sporirea eficienţei lucrărilor de construcţie şi înalt profesionalism, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului Veaceslav
IORDAN       - vicedirector general al Întreprinderii de Stat
        "Calea Ferată din Moldova";
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasili
BELOUS        - şef al Coloanei Mecanizate    nr. 15 a Staţiei Bender
domnului Gheorghi
CADÎN        - şef al Staţiei maşini de cale
        nr. 130 a Staţiei Basarabeasca
domnului Nicolai
SELIVERSTOV     - şef al Staţiei maşini de cale
        nr. 294 a Staţiei Răuţel
domnului Ivan
TIHOHOD     - şef serviciu la Întreprinderea de  
        Stat "Calea Ferată din Moldova".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 20 octombrie 2005.
Nr. 265-IV.