DPO266/2005
ID intern unic:  290080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 266
din  20.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Dumitru ŞANDRU
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-144     art Nr : 680
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, merite în instruirea cadrelor sindicale şi contribuţie la desfăşurarea investigaţiilor sociologice în domeniul muncii, domnului Dumitru ŞANDRU, director general al Institutului Muncii, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 20 octombrie 2005.
Nr. 266-IV.