DPO268/2005
ID intern unic:  290084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 268
din  24.10.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului
Andrei CIUPOV
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 682
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea radioterapiei în Republica Moldova, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în acest domeniu şi dotarea instituţiilor medicale cu aparatajul necesar, domnului Andrei CIUPOV, reprezentant al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 octombrie 2005.
Nr. 268-IV.