DPO27/2005
ID intern unic:  290091
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 27
din  27.04.2005
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Nicolae ORIOL şi Vitalie GLIGOR
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 277
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate didactică şi de antrenament prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolae ORIOL   - antrenor al Lotului Naţional de Lupte Libere;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vitalie GLIGOR   - antrenor la Clubul Sportiv de Judo "Viteazul", Chişinău.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 27 aprilie 2005.
Nr. 27-IV.