DPO270/2005
ID intern unic:  290094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 270
din  24.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unor artişti din
Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc"
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 684
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea artei coregrafice şi muzicale, pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii şi contribuţie substanţială la propagarea şi afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe ŞEVCIŞIN     - dirijor al orchestrei;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Viorica LUPAŞCO     - artist de balet
doamnei Valentina MOSCOVICI     - artist de balet
domnului Ion RUSU      - maestru de balet;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Petru FRECĂUŢANU    - dirijor al orchestrei
domnului Grigorii PALADI     - artist de balet
domnului Petru STRELCIUC     - artist în orchestră;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Nicolae BOZ       - artist în orchestră
domnului Alexandru VACARCIUC   - artist în orchestră.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 octombrie 2005.
Nr. 270-IV.