DPO281/2005
ID intern unic:  290120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 281
din  27.10.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din Instituţia
Publică Naţională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"
Publicat : 04.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 711
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea radiodifuziunii naţionale, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ilie TELEŞCU     - preşedinte;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Lidia PUŞCAŞU     - redactor prezentator;
Medalia "Mihai Eminescu"
doamnei Maria REVENCO   - şef de secţie;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Gheorghe BARBAROV   - redactor-şef
doamnei Elena VIERU     - regizor programe artistice.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 octombrie 2005.
Nr. 281-IV.