DPO284/2005
ID intern unic:  290126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 284
din  31.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail POP
Publicat : 04.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 714
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea sistemului economico-financiar şi înalt profesionalism, domnului Mihail POP, ministru al finanţelor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 31 octombrie 2005.
Nr. 284-IV.