DPO285/2005
ID intern unic:  290129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 285
din  31.10.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ivan SANDIC
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 751
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Ivan SANDIC, preşedinte al Consiliului de Directori al Societăţii pe Acţiuni "Orhei-VIT", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 31 octombrie 2005.
Nr. 285-IV.