DPO29/2005
ID intern unic:  290141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 29
din  29.04.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui
 grup de lucrători din gospodăria locativ-comunală
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 278
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în sfera deservirii populaţiei şi contribuţie la asigurarea prestărilor de servicii locativ-comunale către beneficiari, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Grigori CRALEV             - maistru la Întreprinderea Municipală
                                           Regia "Apă-Canal-Bălţi";
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vasile CREŢU   - lăcătuş-electrician în Parcul de Troleibuze nr. 1, Chişinău
domnului Ion GUŢU         - tractorist-buldozerist la Întreprinderea Municipală
                                           "Gospodăria Specializată Auto", Bălţi
doamnei
Alexandra RĂUŢĂ           - muncitoare la Întreprinderea Municipală
                                           Regia Exploatare a Drumurilor şi Podurilor
                                          "EXDRUPO", Chişinău.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 29 aprilie 2005.
Nr. 29-IV.