DPO291/2001
ID intern unic:  290144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 291
din  30.10.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 31.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 131     art Nr : 988     Promulgat : 30.10.2001
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
ARABADJI Nina
BALAN Gheorghe
BÎRNAZ Ghenadie
BOUBĂTRÎN Tamara
CATAN Liliana
CHISTOL Djeta
COBZAC Elena
DANILOV Aliona
DONICA Rita
EFROS Valeriu
FILINCOVA Svetlana
GUZUN Maria
ILAŞCO Valentin
NEGRUŢA Vasile
NICOLAEV Ghenadie
NIŢĂ Ştefan
NOGAI Boris
POLIVENCO Galina
REVENCO Angela
SAVOSCHIN Valeriu
VВRLAN Cornelia.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 octombrie 2001.
Nr. 291-III.