DPO297/2001
ID intern unic:  290156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 297
din  05.11.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihai RUSSU
Publicat : 08.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 133     art Nr : 1043     Promulgat : 05.11.2001
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice, activitate legislativă prodigioasă şi participare activă la viaţa socială a ţării, domnului Mihai RUSSU, vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului şi minorităţile naţionale a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 noiembrie 2001.
Nr. 297-III.