DPO3/2005
ID intern unic:  290167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 3
din  13.04.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii"
 doamnei Maria SCRIPNIC
Publicat : 22.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 62-64     art Nr : 228
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea comerţului, contribuţie la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor şi activitate organizatorică prodigioasă, doamnei Maria SCRIPNIC, director general al Societăţii pe Acţiuni "Magazinul Universal Central "UNIC" din municipiul Chişinău, i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 13 aprilie 2005.
Nr. 3-IV.