DPO301/2005
ID intern unic:  290176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 301
din  07.11.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din industrie
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 755
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industrie, merite în sporirea eficienţei producţiei şi contribuţie la diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, se conferă:
"Ordinul Republicii"
doamnei       - director al Fabricii de Confecţii "Ionel" S.A.;
Aglaia OSTROVSCAIA    
Medalia "Meritul Civic"
doamnei       - administrator de secţie la Societatea pe Acţiuni "Zorile"
Olga CHEPTENE  
doamnei       - tehnician la Societatea pe Acţiuni "Zorile";
Alevtina ŞVEŢ    
Titlul onorific "Meşter-Faur"
doamnei       - muncitoare la Societatea pe Acţiuni "Zorile"
Clavdia DIMA    
doamnei       - cusătoreasă la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A.;
Maria SIMIONEL  
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei       - maistru la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A.
Elena PITUŞCAN  
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 noiembrie 2005.
Nr. 301-IV.