DPO302/1996
ID intern unic:  290177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 302
din  08.10.1996
cu privire la numirea în funcţia de preşedinte
şi vicepreşedinte al judecătoriilor
Publicat : 17.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 664     Data intrarii in vigoare : 08.10.1996
     În temeiul articolului  116  alineatele (2) şi (4)  din  Constituţia Republicii Moldova, articolului 16 alineatul (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se numesc:
    ANESTE  Vladimir      - în funcţia de preşedinte al judecătoriei raionale Basarabeasca
    CAITAZ   Svetlana      - în funcţia de judecător şi preşedinte al judecătoriei
                                          raionale Cantemir
    GORDILĂ   Nicolae   - în funcţia de judecător şi preşedinte al judecătoriei
                                          sectorului Centru,
                                          municipiul  Chişinău, prin transfer
    MINCIUNA  Anatol   - în funcţia de vicepreşedinte al judecătoriei sectorului Rîşcani,
                                          municipiul Chişinău
    NOGAI  Boris            - în funcţia de judecător şi preşedinte al  judecătoriei
                                         raionale Călăraşi
    POPA  Gheorghe       - în funcţia de preşedinte al judecătoriei raionale Căinari
    TIGHINEAN  Victor  - în funcţia de judecător şi preşedinte al judecătoriei
                                         raionale Floreşti, prin transfer.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
   
    PREȘEDINTELE
    REPUBLCII MOLDOVA                                                    Mircea SNEGUR

    Chişinău, 8 octombrie 1996.
    Nr. 302.