DPO303/1996
ID intern unic:  290180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 303
din  08.10.1996
cu privire la numirea în funcţia de judecător
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 069     Promulgat : 08.10.1996
    În temeiul articolului  116  alineatele (2) şi (4)  din  Constituţia Republicii  Moldova,  articolului  7  alineatul (1)  şi  articolului  11 alineatul (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se  numesc în funcţia de judecători pe un termen de  cinci ani:
    ARABADJI  Nina    -  judecător al judecătoriei  sectorului  Rîşcani, municipiul Chişinău
    BABÎRĂ  Cornelia  -  judecător  al  judecătoriei sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău
    COVALENCO  Elena  -  judecător  al  judecătoriei sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău
    DANILOV  Aliona   -  judecător al  judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău
    DONICA Rita       -  judecător al judecătoriei raionale Hînceşti
    GUZUN   Maria     -  judecător al judecătoriei  sectorului  Rîşcani, municipiul Chişinău
    ILAŞCO  Valentin  -  judecător  al  judecătoriei sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău
    SUŞCHEVICI  Daria -  judecător   al  judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chişinău
    VASILEVICI  Lilia -  judecător  al  judecătoriei  sectorului Centru, municipiul Chişinău.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea SNEGUR
    Chişinău, 8 octombrie 1996.
    Nr. 303.