DPO304/2005
ID intern unic:  290186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 304
din  08.11.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Valerian REVENCO
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 758
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a populaţiei şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Valerian REVENCO i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 noiembrie 2005.
Nr. 304-IV.