DPO311/2005
ID intern unic:  290208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 311
din  11.11.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii"
Prea Fericitului Părinte Alexie al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154     art Nr : 775
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor excepţionale în afirmarea valorilor coeziunii interumane, solidarităţii şi toleranţei, pentru eroismul manifestat în mod constant în trudă duhovnicească întru slava biruinţei spirituale a forţelor binelui şi ale dreptăţii şi pentru devotamentul nestrămutat faţă de idealurile prieteniei multisecurlare dintre popoarele Moldovei şi Rusiei, Prea Fericitului Părinte Alexie al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 noiembrie 2005.
Nr. 311-IV.