DPO314/2005
ID intern unic:  290215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 314
din  11.11.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Viktoras BAUBLYS
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 776
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-lituaniene, domnului Viktoras BAUBLYS, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Lituania în Republica Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 noiembrie 2005.
Nr. 314-IV.