DPO321/2001
ID intern unic:  290234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 321
din  12.11.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei
privind peisajul european
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1090     Promulgat : 12.11.2001
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 536-XV din 12 octombrie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind peisajul european.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 12 noiembrie 2001.
Nr. 321-III.